جدول قیمت گذاری

 1. Home
 2. chevron_right
 3. عناصر محتوا
 4. chevron_right
 5. جدول قیمت گذاری

سبک کارتی

استاندارد
32000 تومانماهانه
 • 1 کاربر
 • 40 پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
تمدید شده
69000 تومانماهانه
 • 5 کاربر
 • 100 پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
25000 تومانماهانه
 • 50 کاربر
 • 1000 پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سبک فلت

استاندارد
36000 تومانماهانه
 • 1 کاربر
 • 40 پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
تمدید شده
68000 تومانماهانه
 • 5 کاربر
 • 100 پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
2700 تومانماهانه
 • 50 کاربر
 • 1000 پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
Menu